Biuro Rachunkowe

"AGM" Agnieszka Misiek

OFERTA

Usługi księgowe i podatkowe

 • księgi handlowe
 • księga przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • rozliczenia roczne

Ponadto prowadzimy wszystkie ewidencje wymagane prawem, czyli m.in.

 • ewidencje podatku od towarów i usług, również rejestry VAT zakupu i sprzedaży
 • ewidencje środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych


Usługi kadrowo-płacowe

 • przygotowanie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej przy zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUS
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • monitorowanie badań lekarskich i BHP
 • monitorowanie kartotek czasu pracy i urlopów
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzenie dokumentów rozliczeniowych do ZUS


Usługi pozostałe

Sporządzanie:

 • wszelkich deklaracji podatkowych
 • rocznych zeznań podatkowych
 • deklaracji ZUS
 • sprawozdań finansowych i statystycznych
 • analiz finansowych (wnioski kredytowe)
 • sporządzanie i weryfikacja umów

Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą czy postępowaniem podatkowym.CENNIK

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

Podatnik zwolniony z VAT

 • do 15 zapisów miesięcznie: 100zł *
 • do 30 zapisów miesięcznie: 150zł *
 • do 50 zapisów miesięcznie: 200zł *
 • do 70 zapisów miesięcznie: 250zł *
 • do 100 zapisów miesięcznie: 300zł *
 • powyżej 100 zapisów miesięcznie: każde dodatkowe 50 zapisów – 100zł *


Płatnik VAT

 • do 15 zapisów miesięcznie: 150zł *
 • do 30 zapisów miesięcznie: 200zł *
 • do 50 zapisów miesięcznie: 250zł *
 • do 70 zapisów miesięcznie: 300zł *
 • do 100 zapisów miesięcznie: 350zł *
 • powyżej 100 zapisów miesięcznie: każde dodatkowe 50 zapisów – 150zł *


Księgi rachunkowe:

 • do 20 zapisów miesięcznie: 400zł *
 • do 50 zapisów miesięcznie: 500zł *
 • do 100 zapisów miesięcznie: 700zł *
 • do 150 zapisów miesięcznie: 900zł *
 • powyżej 150 zapisów miesięcznie: każde dodatkowe 50 zapisów – 250zł *


Kadry i płace (z obsługą ZUS i US): 50 zł za każdego pracownika

Sprawozdania statystyczne: 50 zł każde sprawozdanie

Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska: 150zł


W przypadku konieczności sporządzenia korekty rozliczeń z przyczyn nie leżących po stronie Biura pobieramy opłatę ryczałtową w wysokości 100 zł netto za każdą godzinę pracy po uprzednim poinformowaniu klienta o konieczności sporządzenia dokumentacji korygującej.


* Wszystkie ceny są cenami netto

KONTAKT

43-300 Bielsko-Biała

ul. Księżycowa 16a

tel. 663 777 378

e-mail: biuro@rachunkowoscagm.pl

Godziny pracy

pon.: 16:00–20:00

wt.: 16:00–20:00

śr.: 16:00–20:00

czw.: 16:00–20:00

pt.: 16:00–20:00

sob.: 10:00–12:00

niedz.: Zamknięte