Biuro Rachunkowe

"AGM" Agnieszka Misiek

OFERTA

Usługi księgowe i podatkowe

 • księgi handlowe

 • księga przychodów i rozchodów

 • ewidencje ryczałtowe

 • rozliczenia roczne

Ponadto prowadzimy wszystkie ewidencje wymagane prawem, czyli m.in.

 • ewidencje podatku od towarów i usług, również rejestry VAT zakupu i sprzedaży

 • ewidencje środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych


Pomoc w założeniu firmy.

 • wpis do CEIDG

 • rejestracja do ZUS

 • zgłoszenie do VAT

 • dobór najkorzystniejszej formy opodatkowania


Usługi kadrowo-płacowe

 • przygotowanie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej przy zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUS

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • monitorowanie badań lekarskich i BHP

 • monitorowanie kartotek czasu pracy i urlopów

 • sporządzanie listy płac

 • sporządzenie dokumentów rozliczeniowych do ZUS


Usługi pozostałe

Sporządzanie:

 • wszelkich deklaracji podatkowych

 • rocznych zeznań podatkowych

 • deklaracji ZUS

 • sprawozdań finansowych i statystycznych

 • analiz finansowych (wnioski kredytowe)

 • sporządzanie i weryfikacja umów

Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą czy postępowaniem podatkowym.


CENNIK

CENNIK


Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

Podatnik zwolniony z VAT

 • do 15 zapisów miesięcznie: 140zł *

 • do 30 zapisów miesięcznie: 200zł *

 • do 50 zapisów miesięcznie: 250zł *

 • do 70 zapisów miesięcznie: 300zł *

 • do 100 zapisów miesięcznie: 350zł *


Płatnik VAT

 • do 15 zapisów miesięcznie: 150zł *

 • do 30 zapisów miesięcznie: 230zł *

 • do 50 zapisów miesięcznie: 300zł *

 • do 70 zapisów miesięcznie: 350zł *

 • do 100 zapisów miesięcznie: 400zł *


Księgi rachunkowe:

 • do 20 zapisów miesięcznie: 450zł *

 • do 50 zapisów miesięcznie: 600zł *

 • do 100 zapisów miesięcznie: 750zł *

 • do 150 zapisów miesięcznie: 1.000zł *

 • powyżej 150 zapisów miesięcznie: każde dodatkowe 50 zapisów – 300zł *


Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

 • Dla osób które zdecydują się zostać naszymi klientami, pomagamy nieodpłatnie w założeniu działalności gospodarczej.


Kadry i płace (z obsługą ZUS i US): 50 zł za każdego pracownika

Sprawozdania statystyczne: 70 zł każde sprawozdanie

Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska: 200zł


W przypadku konieczności sporządzenia korekty rozliczeń z przyczyn nie leżących po stronie Biura pobieramy opłatę ryczałtową w wysokości 100 zł netto za każdą godzinę pracy po uprzednim poinformowaniu klienta o konieczności sporządzenia dokumentacji korygującej.* Wszystkie ceny są cenami nettoKONTAKT

Biuro Rachunkowe "AGM" Agnieszka Misiek

ul. Księżycowa 16a

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372428839

tel. 663 777 378

e-mail: biuro@rachunkowoscagm.pl


Godziny pracy

pon.: 15:00–20:00

wt.: 15:00–20:00

śr.: 15:00–20:00

czw.: 15:00–20:00

pt.: 15:00–20:00

sob.: 10:00–12:00

niedz.: Zamknięte